Kontejnery 55 m3 75 m3 a 10 m3

Kontejnery 55 m3 75 m3 a 10 m3

Dále nabízíme tyto služby v oblasti svozu a likvidace odpadů: Autodoprava kontejnerových van – autodopravu zajišťujeme Ramenovými nakladači MAN 18.240 4x4BB 18.250 4x2BB 18.280 4x4BB se speciálními nástavbami Odvoz a likvidace těchto základních odpadů: směsný komunální odpad cihly stavební suť apod. Likvidace ostatních odpadů: sutě cihly beton asfalt zemina a kamenivo stavební odpad živnostenský a průmyslový odpad biologicky rozložitelný odpad domovní odpad směsné obaly izolace další směsný komunální odpad Likvidace nebezpečného odpadu (jako je např. eternit – druh střešní krytiny) Přeprava a likvidace velkoobjemového odpadu Autodopravu kontejnerových van včetně zajištění likvidace odpadu provozujeme v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. Evidence odpadů je zpracována v programu společnosti Inisoft s.r.o.
Půjčovna: Václav Jelínek s.r.o.
Ulice: Chuderovská 30
Město: Ústí nad Labem Božtěšice
Cena s DPH / víkend: neuvedená
Cena s DPH / den: neuvedená
WEB: http://www.vaclav-jelinek.cz
Telefon 1: +420 775 715 715